יונתן אהרוני


יונתן אהרוני
כלכלן

התחיל לימודי תואר ראשון במתמטיקה בגיל 16 במקביל לסיום התיכון. בעל תואר שני במתמטיקה פיננסית Msc - אוניברסיטת בר אילן. לומד לימודי אקטואריה במקביל לעבודתו. בעל ניסיון בתמחור ובניית תחשיבים לפרויקטים. סרן במיל.