30 May

ב-1965 נחקק "חוק פינוי בינוי אזורי שיקום 1965"

חוק חוקק לאחר ששר השיכון יוסף אלמוגי ב 11.1963 הוציא דוח על הנושא של שכונות מצוקה והזנחה, ועל כך שהמדינה צריכה לפתור את הבעיה על ידי הכרזת אזורי שיקום, שבהם יפנו את הדיירים הוותיקים ויתנו להם פיצוי לא גדול וימכרו את הדירות החדשות במחיר יקר וכך יממנו את השיקום,

הדגש היה על שיקום פיזי ולא כי שיקום חברתי, וכן תוכנן  שהבנייה תהיה בציפוף גבוה,

ונקבע בחוק שאם מכריזים על אזור שיקום מאותו רגע חלה הקפאה על כל עסקאות מקרקעין באזור המוכרז,

בשנת 1968 נעשה סקר לאתרים המיועדים לשיקום,

בשנת 1969 הוכרזו 3 שכונות לשיקום,

1 נחלאות בירושלים

2 צפת הרובע הישן והפיכתו לרובע האומנים

3 כפר שלם בתל אביב

בכפר שלם פינו את הדיירים לשיכונים חדשים (נוו אליעזר) ע"מ לבנות 13 אלף יחידות דיור + פרק על 60 דונם ומרכז מסחרי,

אך הבעיה שאחרי שפינו את כפר שלם, באו דיירים חדשים והשתלטו על הבתים מה שהתקשורת כינתה "שוד הקרקעות"

וכן דיירי נווה אליעזר התלוננו שכונה הפכה לשכונת מצוקה"

בירושלים זה לא התרומם בגלל כל מיני תנאים שהתנה ראש העיר טדי קולק,

בצפת זה נפל ברמת התכנון,

ב-1975 פורקה הרשות לפינוי בינוי אזורי שיקום,

ב ב 1997 עברו לשיקום שכונות הדגש על שיקום חברתי וצמצום פערים,

בהבנה ששיקום פיזי זה רק חלק מהדרך על מנת להגיע ל שיקום חברתי

עד 1990 טופלו 90 שכונות

יש לציין שהתוכנית היא מאוד חברתית והאג'נדה שלה לעזור לתושבים,לאחר שהמדינה נכשלה בביצוע פינוי בינוי אזורי שיקום (הגלגול הראשון) הבינה המדינה שאין באפשרותה לבצע לבד פינוי בינוי ולכן הוקמה ועדה ב-1998 

ועדת אייגס ששמה הרשמי היה הוועדה לשיקום פיזי של מרכזי הערים

המטרה תוספת בנייה בקרקע מבונה ניצול יעיל של הבינוי הקיים דהיינו ציפוף הבניה,

עיקרי ההמלצות

המדינה תכריז על מתחמים לשיקום

סף כלכלי של מחיר הקרקע למען הכדאיות וכן מכפיל של 3,

פטורים והקלות בהוצאות פיתוח המיסים,

אפשרות לחייב את הדייר הסרבן

הגבלת הזכויות לשש שנים לזרז את הדיירים,

ועדת אייגס היא הבסיס לכל מתחמי הפינוי בינוי,

היום זה "הרשות להתחדשות עירונית"

ב 2016 נחקק "חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 2016"זה הרשות והיא מאגדת את כל הנושא של התחדשות עירונית תחתיה,

לסיכום: 3 דורות של התחדשות

בולדוזרים להריסת שכונות

שיקום שכונות בלי מהפכות והופכים שכונה לשכונת דגל,

התחדשות עירונית באמצעות שותפות ציבורית פרטית,

(תמ"את 38 בעיקר חיזוק ועיבוי לא קמה במטרה להתחדשות עירונית אלא חיזוק)הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.