30 Sep

אחד הקשיים של יזם לאחר שחתם עם דיירים בעלי הזכויות בקרקע איך לרשום בטאבו את זכויותיו,

הצורך הוא למספר סיבות

1: לעגן את זכויותיו בנכס,

2: ע"מ לקבל מימון וליווי מהבנק,

3: שיהיה אפשרות לרשום את הזכויות לרוכשים מדירות היזם,

הבעייה: שאפשר לרשום רק דירות קיימות, והדירות הקיימות רשומות כבר על שם דיירים,

הפתרון:  "יחידה רישומית חדשה"

עושים תיקון לצו הבית המשותף דהיינו מוסיפים לטאבו עוד משהו, בדרך כלל עושים את זה עם חדר האשפה שרושמים אותו על היזם ומצמידים לו את זכויותיו בקומת הקרקע ובקומת הגג.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.