30 Apr

תמ"א 38 חיזוק ועיבוי: 66% מהדיירים,

תמ"א 38 הריסה ובנייה: 80% מהדיירים,

מתחמי פינוי בינוי: 80% מהדיירים,

םדברים כעת להוריד את האחוזים במתחמי פינוי בינוי, מכיוון שזה הרבה דיירים וקשה להגיע ל80% הסכמה,

אין הכוונה שאם יש את הרוב המיוחס מיד אפשר לגשת לבקשת היתר, אלא הדיירים המעוניינים יוכלו לתבוע את המסרבים בתביעת נזיקין,

ובדיון נבדק האם הסירוב הוא נקרא "סירוב סביר",

כגון חוסר כדאיות כלכלית,

אין בטוחות הולמות,

אם בעל הדירה הינו בעל מוגבלות או בן משפחתו והמגורים החילופיים שהוצעו לו אינן כוללים התאמות,

(יש לציין שחוץ מ80% הסכמה צריך שלרוב המיוחס יהיה 75% בהצמדות).

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.